اهداف سندیکا


 • تلاش برای ساماندهی تولید و بهبود کیفیت خدمات دهی به اعضاء
 • بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا
 • مشارکت گروهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها
 • ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور
 • ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظائف سندیکا
 • فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط
 • ارتقاء اعتبار اعضاء سندیکا
 • انجام هر گونه فعالیت های علمی – تحقیقاتی در چهارچوب قوانین موضوعه
 • تلاش برای توسعه صادرات تولیدات
 • حمایت از منافع مشترک اعضاء
 • ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء
 • جلوگیری از رقابتهای ناسالم
 • تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در بخش تولید
 • مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز صادرات کالا
 • کوشش در جهت رفع اختلافات فی مابین اعضاء
 • بر گزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی