دیدار دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سر سوزن ایران با رهبر معظم انقلاب

http://snsyndicate.ir/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180519_193019_334.jpg

دیدار دبیر سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن ایران با رهبر معظم انقلاب و جناب آقای مهندس ربیعی وزیر محترم کار در نمایشگاه کالای ایرانی

مهندس خدایار عینی ضمن تشریح مشکلات تولید کنندگان این حوزه و دلایل عدم موفقیت ایشان در امر صادرات، دخالت شرکت های های دولتی و نهاد های حکومتی را در تولید و اقتصاد یکی از مشکلات عدیده بخش خصوصی عنوان کردند. رهبری معظم ضمن تایید مشکلات مطروحه بخصوص اجرای ضعیف اصل 44 قانون اساسی، به وزیر کار با تاکید دستور دادند که مشکلات تولید کنندگان را در هیت دولت پیگیری کنند.