دیدار وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی با فعالین و تشکل های حوزه سلامت اتاق بازرگانی ایران

td_5 td_5

در دیدار وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی با فعالین و تشکل های حوزه سلامت اتاق بازرگانی ایران، آقای خدایار عینی دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران تولید سرنگ توسط کارخانه دولتی زیر مجموعه وزارت بهداشت را یک اشتباه بزرگ خواند و دخالت وزارت بهداشت در تولید و اقتصاد سلامت را موجب تضعیف تولید کنندگان بخش خصوصی و به حدر رفتن سرمایه های بیت المال عنوان کرد. ایشان افزود در حالیکه سایر سرنگ سازان سه برابر نیاز داخلی به این کالا را تولید می کنند، و بنابراین هر کدام با یک سوم ظرفیت واقعی خود مشغول به تولید هستند، چرا باید هیت امنای ارزی در این خصوص سرمایه گذاری می کرد. در حالیکه در خیلی از کالاهای دیگر تجهیزات پزشکی، که کشور همچنان وارد کننده مطلق آنها می باشد می توانست سرمایه گذاری کند.

وزیر محترم ضمن قبول این موضوع که تولید سرنگ توسط آن کارخانه دولتی در سال 1392 اشتباه بوده است، افزودند که راهکار حل این مشکل فروش و واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بخصوص اعضای سندیکا می باشد. و قول دادند که مساعدت های لازم را در این زمینه اعمال نمایند.