نامه سازمان حمایت در رابطه با ضوابط قیمت گذاری سرنگ و سر سوزن

نمایش کامل نامه

پیوست نامه ضوابط قیمت گذاری

 

پیرو این نامه که نتیجه پیگیری های یک ساله این سندیکا در رابطه با موضوع قیمت گذاری می باشد.

کلیه واحدهای تولیدی عضو این سندیکا، راساً مجاز به قیمت گذاری کالاهای تولیدی خود می باشند

و مسئولیت قیمت گذاری نیز برعهده واحد تولیدی می باشد.

سایت سندیکا تنها محل اصلی نمایش قیمت کلیه کارخانه های عضو سندیکا می باشد.

Add your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *