چشم انداز : سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن ایران تخصصی ترین معتبرترین تشکل برای رفع چالش ها و بهبود مستمر کسب و کار در حوزه تولید سرنگ و سرسوزن و سایر ملزومات تزریقی در ایران

ماموریت و رسالت:

– دفاع از حقوق و منافع مشترک اعضا و تولیدکنندگان این صنعت و حفظ و ارتقای حیثیت حرفه ای و بهبود محیط کسب و کار آنها .

– توسعه همآهنگی و همکاری میان اعضا بمنظور ایجاد صدای واحد برای دفاع از حقوق و منافع مشترک وکمک به اصلاح قوانین و مقررات در حوزه صنعتی و اقتصادی این تولید کنندگان .

– توسعه مشارکت بخش خصوصی این صنعت در فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی و ایجاد محیط و فضائی مناسب برای تعامل و همکاری با دولت و تلاش برای کاهش تصدی گری دولت .

– برقراری و توسعه ارتباطات بین المللی اعضا

– تقویت مدیریت علمی و دانش محور در شرکت های عضو

– تقویت امنیت سرمایه گذاری و …