این مجموعه با نام / شرکت شركت اطلس سرنگ و به مدیریت رحيم داوري افشار در تاریخ 20/09/1375 به بهره برداری رسیده و فعال میباشد . *** فعالیت تولیدی این شرکت در محل کارخانه واقع در استان آذربايجان غربي ، شهرستان اروميه ، شهر كيلومتر 12 جاده مهاباد و تلفن 4412352287 و دفتر مرکزی خ كاشاني روبروي مهمانسراي اروميه جنب مبل ايران طبقه 3 تلفن 4413449825 می باشد . *** تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت تجهيزات پزشكي وجراحي ووسايل ارتوپدي(3311) ابزارپزشكي-اپتيكي-دقيق-ساعت(33) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 9164 و تاریخ 20/09/1375 برای انواع سرنگ / انواع سرنگ با کد کالایی 33111414 به ظرفیت 25000000 عدد تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت تجهيزات پزشكي وجراحي ووسايل ارتوپدي(3311) ابزارپزشكي-اپتيكي-دقيق-ساعت(33) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 9164 و تاریخ 20/09/1375 برای سر سوزن / سوزن سرنگ با کد کالایی 33111412 به ظرفیت 10000000 عدد
شخص یا واحد شماره تماس ایمیل آدرس
دفتر 4413449825 خ كاشاني روبروي مهمانسراي اروميه جنب مبل ايران طبقه 3
کارخانه 4412352287 كيلومتر 12 جاده مهاباد