این مجموعه با نام / شرکت ايلام سرنگ و به مدیریت خالد روئين تن در تاریخ 19/01/1393 به بهره برداری رسیده و فعال میباشد . *** فعالیت تولیدی این شرکت در محل کارخانه واقع در استان ايلام ، شهرستان ايلام ، شهر ايلام ايلام0 چوار بعداز پليس راه روبروي گلزار شركت ايلام سرنگ و تلفن 8422722777 و دفتر مرکزی بالاتر از ميدان ونك-خ نگار تلفن 2188879119 می باشد . *** تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت تجهيزات پزشكي وجراحي ووسايل ارتوپدي(3311) ابزارپزشكي-اپتيكي-دقيق-ساعت(33) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 122/676 و تاریخ 19/01/1393 برای سرنگ تزريق / سرنگ تزريق با کد کالایی 3311513525 به ظرفیت 110000000 عدد تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت تجهيزات پزشكي وجراحي ووسايل ارتوپدي(3311) ابزارپزشكي-اپتيكي-دقيق-ساعت(33) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 122/676 و تاریخ 19/01/1393 برای سرنگ انسولين / سرنگ انسولين با کد کالایی 3311513527 به ظرفیت 10000000 عدد