شركت تجهيزات پزشكي برنا طب ايساتيس در تاريخ 1392/06/12 تحت شماره 1021 در شهرستان يزد به ثبت و به موجب جواز شماره 23548 تاسيس گرديد. اين شركت در تاريخ 1396/12/02 موفق به دريافت پروانه بهره برداري به شماره 58140 از وزارت صنعت و معدن و تجارت شهرستان يزد گرديد و فعاليت خود را در زمينه توليد تجهيزات پزشكي آغاز نمود.

دفتر فروش
يزد- يزد- بلوار شهيدان اشرف خيابان شهيد تندگويان كوچه شهيد احمدي پلاك 4
كد پستي
8915836664
تلفن:
03538276066
دورنگار:
03538276066
Jamal.5631@gmail.com