فایل صوتی مصاحبه 

 

دیدار دبیر سندیکا با وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی در اتاق بازرگانی ایران

در این جلسه آقای خدایار عینی دبیرکل سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن ایران در نوبت سخنرانی خود فعالیت های اقتصادی وزارت بهداشت بخصوص تاسیس و توسعه کارخانه تجهیزات پزشکی زیر مجموعه آن وزارتخانه را زیر سوال برد. و شرکت مذکور راه چاه ویلی برای آن وزارتخانه عنوان کرد. و گله مندی بخش خصوصی و اعضای سندیکا را در این رابطه به ایشان منتقل کردند. 

جناب دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان در پاسخ به سخنرانی ایشان موارد مطروحه توسط آقای عینی را بحق دانستند. و این اتفاق را یکی از اشتباههای وزارت بهداشت عنوان کردند. و تنها راه حل این مشکل را واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی عنوان کردند و قول دادند به کمک اتاق بازرگانی ایران این کارخانه را هر چه زودتر به بخش خصوصی با اولویت اعضای سندیکا سرنگ و سرسوزن، واگذار کنند.

عملکرد سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن ایران در رابطه با اکسناسیون کرونا

1- جلسه کمیسیون تامین سرنگ جهت واکسیناسیون عمومی کرونا

پیرو مذاکره مدیرکل تجهیزات پزشکی (جناب آقای مهندس شاهمرادی) با دبیرکل سندیکا (خدایار عینی)  مبنی بر احساس نیاز به نظارت بیشتر برای توزیع سرنگ در بین کلیه مراکز بهداشتی و درمانی جهت واکسیناسیون عمومی کرونا

طبق دعوت دبیر سندیکا: مدیران عامل شرکت های، آواپزشک، سها، گروه تولید پزشکی ورید، سرنگ شفا، لوازم طبی ایران وسرنگ مینای رود سر به یک جلسه اضطررای دعوت شدند.

راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 29/06/1400 جلسه مذکور در دفتر مرکزی سندیکا برگزار گردید. به صورت مجازی جناب آقای شاهمرادی نیز در جلسه شرکت کردند و نیاز های کشور را به انواع سرنگ به این کمیسیون اعلام کردند.

در طی این جلسه مصوب گردید کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تامین سرنگ در سندیکا تا پایان واکسناسیون تشکیل گردد. طبق رای گیری حاضرین (اعضای این کمیسیون) جناب آقای مهندس ملکیان مدیرعامل سرنگ شفا به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب گردید. و یک گروه واتس آپ نیز جهت به اشتراک گذاشتن مطالب ایجاد شد.

مقرر گردید بین شرکت های حاضر به تعداد 2 میلیون عدد از هر کدام شرکت ها برای موادر فورس ماژور جهت تامین سرنگ دانشگاهها به عنوان انبار مجازی در نظر گرفته شود تا هر زمانی کمبودی به سندیکا گزارش شد فوراً برای آن مراکز ارسال گردد. همچنین مصوب شد یک توصیه نامه به کلیه اعضا ارسال گردد که تا اطلاع ثانوی اولویت فروش به مراکز بهداشتی و درمانی و دانشگاههای علوم پزشکی باشد. و از فروش های بی رویه به نمایندگان فروش و بازاریان جلوگیری به عمل آید.

خوشبختانه با اجرای این مصوبه کلیه نیاز کشور متعادل گردید و هیچ گونه کمبودی در طی واکسیناسیون تا امروز گزارش نگردید. و سندیکا به عنوان ناظر میدانی در کلیه مراکز بهداشت و درمان کشور نظارت کمی و کیفی داشتند.

همچنین مقرر گردید اداره کل تجهیزات پزشکی هر گونه گزارش را به سندیکا اطلاع دهد.

هرگونه گزارش فوری با اداره کل تجهیزات پزشکی هماهنگ میشد و در اسرع وقت سرنگ مورد نیاز برای مراکزی که درخواست داشتند ارسال می گردید. 

2- جلسه سه جانبه سندیکای تولید کنندگان سرنگ ایران، مرکز مدیریت با بیماریها و اداره کل کل تجهیزات پزشکی

روز یکشنبه مورخ 29/01/1400 راس ساعت 14 جلسه مشترک بین سه نهاد فوق در محل اداره کل تجهیزات پزشکی به ریاست آقای دکتر شاهمرادی برگزار گردید.

خدایار عینی به عنوان دبیر کل سندیکا به همراه 5 نفر از اعضای این سندیکا آقایان اصلانی مهر، کرباسی، ملکیان و جعفری در این جلسه شرکت کردند. آقای دکتر ازهری به عنوان مدیر مرکز مدیریت بیماریهای واگیر نیز به عنوان نماینده وزارت بهداشت در این نشست حضور داشتند.

ضمن بحث و بررسی بر روی انواع سرنگ های مورد مصرف جهت و.اکسیناسیون کرونا

در نهایت مقرر گردید سرنگ های 1 سی سی  و 2 سی سی به عنوان سرنگ مورد نیاز واکسیناسیون کرونا برای کل کشور در نظر گرفته شود و کلیه شرکت ها به صورت سه شیفت سرنگ های فوق را تولید کنند تا ان شالله با شروع واکسیناسیون عمومی هیچ گونه مشکلی در تزریق این واکسن ایجاد نگردد.

با نظارت سندیکا بر روی تولید شرکت های تولید کننده همین اتفاق رخ داد و به صورت انبوه از این نوع سرنگ ها تولید شد. و تا جایی این تولید ادامه یافت که بیش از صد میلیون عدد از این نوع سرنگ ها به عنوان مازاد نیاز بر وضعیت عادی کشور در انبار تولید کننده ها در انبارهای تولید کنندگان برای توزیع مورد نیاز ضروری دپو گردید.

پاسخ دهیدآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده است * نام شما

تهران
شنبه - چهارشنبه: ۱۶:۰۰-۰۹:۰۰
© تمامی حقوق این سایت متعلق به سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران است.​